Náš tím

Našim zámerom je pomôcť našim klientom orientovať sa v zložitom a neustále sa meniacom
legislatívnom prostredí Slovenskej republiky a poskytnúť im vysoko kvalifikované služby.

Ondrej Štefanča - konateľ spoločnosti BWE

Ondrej Štefanča

Konateľ

Nesiem zodpovednosť za plynulý chod bratislavskej kancelárie, ako aj žilinskej pobočky. ... VIAC Dohliadam na spokojnosť klientov a dodržiavam dohľad nad poskytovaním kvalitných služieb. Vďaka tomu, že mám okolo seba skvelý tím ľudí, ma práca skutočne napĺňa. Moja manželka a štyri deti sú zdrojom motivácie v pracovnom aj súkromnom živote.


Daniela Voroňáková - office manager spoločnosti BWE

Daniela Voroňáková

Office manager

Zodpovedám za bezproblémový chod kancelárie, starostlivosť o klientov, telefonickú aj e-mailovú ... VIAC komunikáciu. Preberám a spracovávam poštu. Mám na starosti elektronickú komunikáciu s úradmi. Popri tom zvládam pomocné účtovnícke práce.


Robert Kubík - finančný manažér spoločnosti BWE

Valéria Hájková

Mzdy a personalistika

Mám na starosti kompletnú mzdovú agendu klientov spoločnosti. Poskytujem mzdový ... VIAC servis pre zamestnancov našich klientov.


Eva Želipská - senior účtovník spoločnosti BWE

Robert Kubík

Finančný manager

V spoločnosti využívam svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti komplexného účtovníctva ... VIAC a reportingu pre domáce, ako aj zahraničné spoločnosti. Špecializujem sa na prepájanie účtovných softvérov a zefektívnenie práce pripájaním klientov do našich účtovných softvérov. Riešim účtovné aj ekonomické poradenstvo pre klientov.


Valéria Hájková - účtovníčka spoločnosti BWE

Iveta Garajová

Pomocný účtovník

Zabezpečujem prvotné spracovanie účtovných dokladov, vystavovanie faktúr a support vedeniu spoločnosti.


Iveta Garajová - pomocná účtovníčka spoločnosti BWE

Eva Želipská

Senior účtovník

Zodpovedám za komplexné spracovanie podvojného účtovníctva, v rámci ktorého mám ... VIAC vyšše 20-ročné skúsenosti. Zastrešujem reporting pre klientov, ako aj komunikáciu s auditormi a daňovými poradcami.


Katarína Škripeková - mzdová účtovníčka spoločnosti BWE

Katarína Škripeková

Mzdy a personalistika

Mám na starosti kompletnú mzdovú agendu klientov spoločnosti. Poskytujem mzdový ... VIAC servis pre zamestnancov našich klientov.

Naše silné stránky

KOMUNIKÁCIA

So zákazníkmi komunikujeme pravidelne. O všetkých zmenách v účtovníctve alebo legislatíve informujeme do 24 hodín.

PREPÁJANIE SOFTVÉROV

Aby sme zjednodušili prácu a ušetrili klientove náklady, prepájame náš firemný softvér so softvérom klienta.

KOMUNIKÁCIA AJ V AGLICKOM JAZYKU

S našimi účtovníkmi a daňovými poradcami môžete komunikovať nielen v slovenskom, ale aj anglickom jazyku.

PREPÁJANIE BIZNISOV

Služby našich klientov navzájom odporúčame. Vďaka tomu zahájili spoluprácu desiatky z nich.

PRAVIDELNÉ REPORTY

Pravidelné reporty vystavujeme na mesačnej alebo kvartálnej báze, podľa požiadaviek klienta.

LEGISLATÍVNE PORADENSTVO

Naši zamestnanci sa dobre orientujú a sú pravidelne preškolovaní v oblasti domácej a zahraničnej legislatívy.

ZVERTE NÁM VAŠE ÚČTOVNÍCTVO A NAPLNO SA VENUJTE PODNIKANIU.