Náš tím

Našim zámerom je pomôcť našim klientom orientovať sa v zložitom a neustále sa meniacom
legislatívnom prostredí Slovenskej republiky a poskytnúť im vysoko kvalifikované služby.

Ondrej Štefanča

Konateľ

Nesiem zodpovednosť za plynulý chod bratislavskej kancelárie, ako aj žilinskej pobočky. ... VIAC Dohliadam na spokojnosť klientov a dodržiavam dohľad nad poskytovaním kvalitných služieb. Vďaka tomu, že mám okolo seba skvelý tím ľudí, ma práca skutočne napĺňa. Moja manželka a štyri deti sú zdrojom motivácie v pracovnom aj súkromnom živote.


Eliška Štefančová

Office manager

Zodpovedám za bezproblémový chod kancelárie, starostlivosť o klientov, telefonickú aj e-mailovú ... VIAC komunikáciu. Preberám a spracovávam poštu. Mám na starosti elektronickú komunikáciu s úradmi. Popri tom zvládam pomocné účtovnícke práce.


Soňa Mlynarčíková

Finančný manager

V spoločnosti využívam svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti komplexného účtovníctva ... VIAC a reportingu pre domáce, ako aj zahraničné spoločnosti. Špecializujem sa na prepájanie účtovných softvérov a zefektívnenie práce pripájaním klientov do našich účtovných softvérov. Riešim účtovné aj ekonomické poradenstvo pre klientov.


Monika Bohušová

Mzdy a personalistika

Mám na starosti kompletnú mzdovú agendu klientov spoločnosti. Poskytujem mzdový ... VIAC servis pre zamestnancov našich klientov.


Andrea Ušáková

Pomocný účtovník

Zabezpečujem prvotné spracovanie účtovných dokladov a support pre senior účtovníkov.


Renáta Zuskáčová

Senior účtovník

Kompletné spracovanie účtovnej agendy


Emília Vdovičíková

Senior účtovník

Kompletné spracovanie účtovnej agendy


Jana Knapcová

Senior účtovník

Kompletné spracovanie účtovnej agendy


Katarína Súľovská

Senior účtovník

Kompletné spracovanie účtovnej agendy


Karol Margeta

Konzultant

Zabezpečujem poradenstvo a školenia v oblasti GDPR, pri podnikaní na ... VIAC Slovensku pre domácich, ako aj zahraničných klientov.

Naše silné stránky

KOMUNIKÁCIA

So zákazníkmi komunikujeme pravidelne. O všetkých zmenách v účtovníctve alebo legislatíve informujeme do 24 hodín.

PREPÁJANIE SOFTVÉROV

Aby sme zjednodušili prácu a ušetrili klientove náklady, prepájame náš firemný softvér so softvérom klienta.

KOMUNIKÁCIA AJ V AGLICKOM JAZYKU

S našimi účtovníkmi a daňovými poradcami môžete komunikovať nielen v slovenskom, ale aj anglickom jazyku.

PREPÁJANIE BIZNISOV

Služby našich klientov navzájom odporúčame. Vďaka tomu zahájili spoluprácu desiatky z nich.

PRAVIDELNÉ REPORTY

Pravidelné reporty vystavujeme na mesačnej alebo kvartálnej báze, podľa požiadaviek klienta.

LEGISLATÍVNE PORADENSTVO

Naši zamestnanci sa dobre orientujú a sú pravidelne preškolovaní v oblasti domácej a zahraničnej legislatívy.

ZVERTE NÁM VAŠE ÚČTOVNÍCTVO A NAPLNO SA VENUJTE PODNIKANIU.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.