ASASAS

Novinky

Zvýšenie minimálnej mzdy

novinky

Zvýšenie minimálnej mzdy

Súčasný stav
V roku 2017 minimálna mesačná mzda predstavuje 435 €.
Po zmene
V roku 2018 sa zvýši minimálna mzda zamestnancov na 480 €. V roku 2019 stúpne minimálne na 500 €.

Otcovská dovolenka pri narodení dieťaťa

novinky

Otcovská dovolenka pri narodení dieťaťa

Súčasný stav
Otcovia už nárok na materské majú, no nemôžu si ho vziať počas obdobia, keď je na materskom matka dieťaťa.
Po zmene
Prvý mesiac po narodení dieťaťa si bude môcť otec vziať tzv. otcovskú dovolenku po obdobie dvoch týždňov (10 pracovných dní).

Príplatok za nočnú zmenu

novinky

Príplatok za nočnú zmenu

Súčasný stav
Za každú hodinu nočnej práce má zamestnanec nárok najmenej na 20 % minimálnej hodinovej mzdy. V roku 2017 ide o 0,50 €.
Po zmene
Zvýši sa o viac ako 100 % - v podobe hodinovej minimálnej mzdy - z 0,50 € na 1,25 €. Každému pracujúcemu by sa malo pridať od 320 € do 500 € ročne.

Príplatok za prácu cez štátny sviatok

novinky

Príplatok za prácu cez štátny sviatok

Súčasný stav
Príplatok za prácu cez štátny sviatok bol najmenej 50 % priemerného zárobku zamestnanca.
Po zmene
Zamestnanec dostane navyše 100 % svojej priemernej mzdy. STARŠIE

Príplatok za víkendovú prácu

novinky

Príplatok za víkendovú prácu

Súčasný stav
Príplatok za víkendovú prácu doteraz nebol povinný.
Po zmene
Zavádza sa 100 % z hodinovej minimálnej mzdy.

Znovuzavedenie príplatku za presťahovanie za prácou

novinky

Znovuzavedenie príplatku za presťahovanie za prácou

Súčasný stav
Existuje iba príspevok počas 6 mesiacov po nastúpení do práce.
Po zmene
Nový atraktívny príspevok za to, že sa človek rozhodne presťahovať do iného regiónu. Presný parameter výpočtu príspevku ešte nie je stanovený.

Zvýšenie príplatku za cestovanie za prácou

novinky

Zvýšenie príplatku za cestovanie za prácou

Súčasný stav
Zákonník práce nerieši náhradu výdavkov na dochádzku do zamestnania. Niektoré firmy zamestnancom dobrovoľne prispievajú na cestu. Človek, ktorý bol pred nástupom do zamestnania v evidencii úradu práce, môže požiadať o príspevok na dochádzku alebo na podpo
Po zmene
Bude zavedený viacúrovňový príspevok. Presné znenie ešte nie je špecifikované.

Zákaz sociálneho dampingu

novinky

Zákaz sociálneho dampingu

Súčasný stav
Zákonník práce momentálne rieši zákaz znevýhodňovania uchádzača o prácu na základe štátnej príslušnosti, národnosti či náboženstva.
Po zmene
Ak zamestnávateľ dovezie pracovnú silu zo zahraničia, nesmie jej dať horšie pracovné podmienky (vrátane platu) ako slovenskému zamestnancovi.

Zavedenie preddôchodku

novinky

Zavedenie preddôchodku

Súčasný stav
Tretí pilier spravujú doplnkové správcovské spoločnosti a sporiteľovi má pomôcť ako doplnkový príjem v starobe. Sporiteľ si prispieva do fondov sám, prípadne tak robí zamestnávateľ za svojich zamestnancov.
Po zmene
Bude sa hradiť z tretieho piliera, do ktorého budú prispievať zamestnávateľ aj zamestnanec. Ide o ochranu ľudí pred dovŕšením dôchodkového veku z dôvodov, za ktoré nemohli (ak prídu o prácu, tretí pilier bude slúžiť na hradenie sociálneho poistenia pre to

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.