ASASAS
  Zvýšenie minimálnej mzdy

  novinky

  Zvýšenie minimálnej mzdy

  Súčasný stav
  V roku 2017 minimálna mesačná mzda predstavuje 435 €.
  Po zmene
  V roku 2018 sa zvýši minimálna mzda zamestnancov na 480 €. V roku 2019 stúpne minimálne na 500 €.

  Otcovská dovolenka pri narodení dieťaťa

  novinky

  Otcovská dovolenka pri narodení dieťaťa

  Súčasný stav
  Otcovia už nárok na materské majú, no nemôžu si ho vziať počas obdobia, keď je na materskom matka dieťaťa.
  Po zmene
  Prvý mesiac po narodení dieťaťa si bude môcť otec vziať tzv. otcovskú dovolenku po obdobie dvoch týždňov (10 pracovných dní).

  Príplatok za nočnú zmenu

  novinky

  Príplatok za nočnú zmenu

  Súčasný stav
  Za každú hodinu nočnej práce má zamestnanec nárok najmenej na 20 % minimálnej hodinovej mzdy. V roku 2017 ide o 0,50 €.
  Po zmene
  Zvýši sa o viac ako 100 % - v podobe hodinovej minimálnej mzdy - z 0,50 € na 1,25 €. Každému pracujúcemu by sa malo pridať od 320 € do 500 € ročne.

  Príplatok za prácu cez štátny sviatok

  novinky

  Príplatok za prácu cez štátny sviatok

  Súčasný stav
  Príplatok za prácu cez štátny sviatok bol najmenej 50 % priemerného zárobku zamestnanca.
  Po zmene
  Zamestnanec dostane navyše 100 % svojej priemernej mzdy. STARŠIE

  Príplatok za víkendovú prácu

  novinky

  Príplatok za víkendovú prácu

  Súčasný stav
  Príplatok za víkendovú prácu doteraz nebol povinný.
  Po zmene
  Zavádza sa 100 % z hodinovej minimálnej mzdy.

  Znovuzavedenie príplatku za presťahovanie za prácou

  novinky

  Znovuzavedenie príplatku za presťahovanie za prácou

  Súčasný stav
  Existuje iba príspevok počas 6 mesiacov po nastúpení do práce.
  Po zmene
  Nový atraktívny príspevok za to, že sa človek rozhodne presťahovať do iného regiónu. Presný parameter výpočtu príspevku ešte nie je stanovený.

  Zvýšenie príplatku za cestovanie za prácou

  novinky

  Zvýšenie príplatku za cestovanie za prácou

  Súčasný stav
  Zákonník práce nerieši náhradu výdavkov na dochádzku do zamestnania. Niektoré firmy zamestnancom dobrovoľne prispievajú na cestu. Človek, ktorý bol pred nástupom do zamestnania v evidencii úradu práce, môže požiadať o príspevok na dochádzku alebo na podpo
  Po zmene
  Bude zavedený viacúrovňový príspevok. Presné znenie ešte nie je špecifikované.

  Zákaz sociálneho dampingu

  novinky

  Zákaz sociálneho dampingu

  Súčasný stav
  Zákonník práce momentálne rieši zákaz znevýhodňovania uchádzača o prácu na základe štátnej príslušnosti, národnosti či náboženstva.
  Po zmene
  Ak zamestnávateľ dovezie pracovnú silu zo zahraničia, nesmie jej dať horšie pracovné podmienky (vrátane platu) ako slovenskému zamestnancovi.

  Zavedenie preddôchodku

  novinky

  Zavedenie preddôchodku

  Súčasný stav
  Tretí pilier spravujú doplnkové správcovské spoločnosti a sporiteľovi má pomôcť ako doplnkový príjem v starobe. Sporiteľ si prispieva do fondov sám, prípadne tak robí zamestnávateľ za svojich zamestnancov.
  Po zmene
  Bude sa hradiť z tretieho piliera, do ktorého budú prispievať zamestnávateľ aj zamestnanec. Ide o ochranu ľudí pred dovŕšením dôchodkového veku z dôvodov, za ktoré nemohli (ak prídu o prácu, tretí pilier bude slúžiť na hradenie sociálneho poistenia pre to